ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นเจ้าของและดำเนินกา ถือเป็นข้อตกลงฉบับเต็มและสมบูรณ์ระหว่างคุณ ข้อตกลงของคุณที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) และนโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา ได้รับการยอมรับอย่างชัดแจ้งจากการใช้เว็บไซต์ ข้อกำหนดที่มีอยู่นี้ใช้แทนและแทนที่ข้อตกลงหรือการเจรจาอื่นใดระหว่างคุณและ ไม่ว่าจะด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร หรือรวมถึงคำแถลงใดๆ ที่จัดทำโดยตัวแทนของเราเมื่อใดก็ได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข เนื้อหาของเว็บไซต์ เลขเด็ด รวมถึงข้อความ กราฟิก รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ควรได้รับการพิจารณาหรือใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์หรือสุขภาพจิต การวินิจฉัย หรือการรักษา อย่าเพิกเฉยต่อคำแนะนำทางการแพทย์จากแพทย์ของคุณหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือชะลอการขอคำแนะนำเนื่องจากบางสิ่งที่คุณอ่านบนอินเทอร์เน็ต รวมถึงบนเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้คุณขอคำแนะนำจากแพทย์ของคุณหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หากมีคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับสภาวะทางการแพทย์หรือสุขภาพจิต ในกรณีฉุกเฉิน โปรดโทรหาแพทย์หรือหมายเลขบริการฉุกเฉินในประเทศของคุณ (911 ในสหรัฐอเมริกา) ทันที ข้อมูลที่มีอยู่ในหรือที่จัดหาให้ผ่านทางเว็บไซต์นั้นจัดทำขึ้นตาม “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย การเข้าถึงเว็บไซต์เป็นไปด้วยความสมัครใจและเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ข้อมูลที่นำเสนอบนหรือผ่านทางเว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของข้อมูลนี้ เราขอปฏิเสธความรับผิดและความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดจากการพึ่งพาเนื้อหาดังกล่าวโดยคุณหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ หรือโดยใครก็ตามที่อาจได้รับแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ

ความสนใจจากภายนอก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นบริการที่ให้บริการ ไม่มีนักลงทุนที่มีความสนใจทางการเงินในข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ เราไม่ยอมรับการโฆษณา ทำให้เรามีเอกราชด้านบรรณาธิการอย่างสมบูรณ์ เรารองรับผู้ใช้และพึ่งพาการบริจาคเป็นหลัก นอกจากนี้ เราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อคุณติดตามลิงก์ไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการสนับสนุน

มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เป็นของบุคคลที่สาม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เป็นของบุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณเท่านั้น และไม่ใช่การรับรองเนื้อหาหรือบริการของเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้นโดยเรา และไม่ได้รับการตรวจทานโดยเราไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ และไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าว หากคุณตัดสินใจที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามโดยใช้ลิงก์จากเว็บไซต์ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง ดังนั้น เราปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ อย่างชัดแจ้งต่อเนื้อหา วัสดุ ความถูกต้องของข้อมูล และ/หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดหาให้ มีให้ผ่าน หรือโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ 

ข้อมูลผู้ใช้และเนื้อหา

เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลบางอย่างโดยสมัครใจ เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล เมื่อคุณพยายามเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างของไซต์ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณ เมื่อคุณส่ง ส่ง โพสต์ ดาวน์โหลด แสดง ดำเนินการ ส่งต่อ หรือแจกจ่ายข้อมูลหรือเนื้อหาไปยังไซต์ คุณให้สิทธิ์ และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ที่ปรึกษา ตัวแทน และตัวแทนในการใช้ คัดลอก แจกจ่าย ส่ง แสดง ทำซ้ำ หรือแก้ไขเนื้อหาของคุณ คุณรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ในเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่ง และ/หรือได้รับอนุญาตให้ส่ง ส่ง แสดง และ/หรือทำให้เนื้อหาดังกล่าวพร้อมใช้งาน